Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2020 – Obec Mostová

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2020