Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenie ústneho rokovania – Obec Mostová

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenie ústneho rokovania