Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – Obec Mostová

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru