Zmeny cestovného poriadku verejnej pravidelnej autobusovej dopravy – pripomienkovanie – Obec Mostová

Zmeny cestovného poriadku verejnej pravidelnej autobusovej dopravy – pripomienkovanie