Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

O obci

Obec s 1639 obyvateľmi leží v podunajskom nížine na ostrove medzi dvoma ramenami Dudváhu 8 km juhozápade od Galanty. Prevažne poľnohospodárska obec má výhodnú polohu pri hlavnej ceste medzi mestami Galanta a Dunajská Streda. Blízkosť mesta jej môže pomôcť pri rozvoji.

http://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=503924

Názov obce: Mostová
Kód obce: 503924
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 117 m n.m.

ERB Obce Mostová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 64 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 25,16 km22516 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 21,85 km2 2185 ha87%
– Pôda orná: 20,77 km22077 ha95,02%
– Trvalé kultúry:
Chmelnice: 0,00 km2 0 ha 0,00%
Vinice: 0,43 km2 43 ha 1,96%
Záhrady: 0,32 km2 32 ha 1,45%
Ovocné sady: 0,25 km2 25 ha 1,13%
– Trvalé trávnaté porasty: 0,09 km2 9 ha 0,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,30 km2 330 ha 13%
– Lesný pozemok: 0,70 km2 70 ha 21,10%
– Vodná plocha: 0,72 km2 72 ha 21,81%
– Plocha zastavané nádvoria: 1,29 km2 129 ha 39,11%
– Plocha ostatná: 0,59 km2 59 ha 17,99%

Údaje o obyvateľstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 786 787 785 780 786 788 794 787 805 819 814
Ženy 819 836 819 806 805 805 815 817 828 836 835
Spolu 1605 1623 1604 1586 1591 1593 1609 1604 1633 1655 1649
Muži % 48,97% 48,49% 48,94% 49,18% 49,40% 49,47% 49,35% 49,06% 49,30% 49,49% 49,36%
Ženy % 51,03% 51,51% 51,06% 50,82% 50,60% 50,53% 50,65% 50,94% 50,70% 50,51% 50,64%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 6 5 8 12 8 9 6 1
Ženy 4 3 3 9 7 6 5 7
Spolu 0 0 0 10 8 11 21 15 15 11 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 14 6 11 9 17 16 11 9
Ženy 12 5 5 6 8 5 5 8
Spolu 0 0 0 26 11 16 15 25 21 16 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži -8 -1 -3 3 -9 -7 -5 -8
Ženy -8 -2 -2 3 -1 1 -1
Spolu 0 0 0 -16 -3 -5 6 -10 -6 -5 -9