Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5454/2020 zo dňa 03.07.2020 – Obec Mostová

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5454/2020 zo dňa 03.07.2020