Odporúčaný časový harmonogram II. skríningu na COVID-19 v obci Mostová (Kultúrny dom) – Obec Mostová

Odporúčaný časový harmonogram II. skríningu na COVID-19 v obci Mostová (Kultúrny dom)