Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlásenie núdzového stavu – Obec Mostová

Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlásenie núdzového stavu