Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Mostovej – Obec Mostová

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Mostovej