Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy 2014

3002/14/032 OTP Banka Slovensko, a.s. splátkový úver 167700
05/2014 OTP Banka Slovensko, a.s. rozhodcovská zmluva 0
2/2014 Stavebniny plus, s.r.o. – Obec Mostová kúpa nájomných bytov 167700
2/2014 OBEC Mostová predaj časti pozemku 190
04/2014 Ge – Va s.r.o. na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov 300
Zmluva č. A/1498/11/2008 TOPSET Solutions s.r.o. Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/1498/11/2008 306
1/2013 Betonmix s.r.o., Horné Saliby Výmena okien a dverí kultúrneho domu 15825,50
3/2014 STAVEBNINY plus. s.r.o. , Obec Mostová Kúpna zmluva 711374,37
1/2014 Obec Mostová- Tomáš Tóth a manž. Terézia Tóthová Kúpnopredajná zmluva 1318,75
9009/2013 Ing. Marián Péteri audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 770
9008/2013 Ing. Marián Péteri audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 848
3002/13/012 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o splátkovom úvere č. 3002/13/012 0.- EURO
5/2013 Takács Tibor, Mostová 178 Kúpnopredajná zmluva 1071,65
5/2013 Vargová Alžbeta rod. Kozmérová Mostová Kúpnopredajná zmluva 527,54
č.3002/13/012-BZ-01 OTP Banka Slovenko a.s. Štúrova 5 Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke O
3002/13/012 OTP Banka Slovensko a.s. Štúrova 5 Bratislava Zmluva o splátkovom úvere 197897,18
3002/13/012-ZZ-01 OTP Banka Slovensko a.s. Štúrova 5 Bratislava Zmluva vinkulácii dotačného účtu O.-
1/2013 Localstav s.r.o. Horné Saliby zmluva o dielo 197897,18
4/2013 Zmluvné strany: Stavebniny plus s.r.o., Aquamont spol.s.r.o. Obec Mostová Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
3/2013 zmluvné strany: Obec Mostová a Stavebniny plus, s.r.o. Aquamont spol.,s.r.o. Kúpna zmluva 1,-
2/2013 Roland Duričko, Katarína Hodžová Kúpnopredajná zmluva 1070,40
1/2013 Valéria Cigánková, rod. Dobrovodská, Priska Molnárová, rod. Dobrovodská, Júlia Dudásová , rod. Dobrovodska, nehnuteľnosť 1.-
2/2013 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava Zmluva k aktualizácii programov 0.-
1/2013 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava Licenčná zmluva 0.-