ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. – Obec Mostová

ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s.

PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla