DAISY-ELEKTRO, spol. s.r.o. – Obec Mostová

DAISY-ELEKTRO, spol. s.r.o.

za prenájom plošiny