Krajský pamiatkový úrad Trnava – Obec Mostová

Krajský pamiatkový úrad Trnava