Návrh – Dodatok č. 8 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov – Obec Mostová

Návrh – Dodatok č. 8 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov