Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020. – Obec Mostová

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020.