Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Obec Mostová

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania