Oznámenie – Verejná vyhláška – ustanovujúce zhromaždenie, stanovy a zoznam účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Šoriakoš – Obec Mostová

Oznámenie – Verejná vyhláška – ustanovujúce zhromaždenie, stanovy a zoznam účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Šoriakoš