Rozhodnutie Okresného úradu Galanta – Územný plán obce Čierna Voda – Zmeny a doplnky č. 4 – Obec Mostová

Rozhodnutie Okresného úradu Galanta – Územný plán obce Čierna Voda – Zmeny a doplnky č. 4