Rozhodnutie – Zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu mesta Galanta – Obec Mostová

Rozhodnutie – Zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu mesta Galanta

Navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať- OÚ Galanta

Prílohy