STANOVY združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Šoriakoš. – Obec Mostová

STANOVY združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Šoriakoš.