Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Šoriakoš. – Obec Mostová

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Šoriakoš.