Faktúry 2015 – Stránka 10 – Obec Mostová

Faktúry 2015

DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o.

Elektroinštalačný materiál – VO

SLOVNAFT, A.S.

TEMPO PLUS DIESEL

ELKUBIX s.r.o.

za inštaláciu pohybového senzora na OÚ Mostová

ZVS, a.s.

vodné a stočné

Slovak Telekom, a.s.

Telekomunikačné služby

Margita Turčeková – TM Projekt

zameranie, vypracovanie dokumentácie pre prístupovú cestu z parkoviska k rodinným domom – geometrický plán č. 1-2/2015

VF Project & Marketing s.r.o.

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov (2014-2020), Družobné partnerstvá miest (twinning).

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

SLOVNAFT, a.s.

TEMPO PLUS DIESEL

SPP, a.s.

Zemný plyn

Odpadová s.r.o.

separovaný zber

KEREKTÓ T.K.O. s.r.o.

za uloženie TKO

ILTOVE s.r.o.

obedy pre dôchodcov v 02/2015

Západoslovenská distribučná, a.s.

za pripojenie odberného elektrického zariadenia

Západoslovenská distribučná, a.s.

za pripojenie odberného elektrického zariadenia

Ing. Miriam Károlyiová INPROKON-K

Vypracovanie žiadostí a príprava dokumentácie o poskytnutie podpory na kúpu Nájomných bytov zo ŠFRB a vypracovanie žiadosti o dotáciu na obstaranie nájomného bytu

FVCC s.r.o.

Poštový poukaz na účet – dvojdielny

OPÁL PETER

Oprava plyn. kotla Hotherm 70 ES

TOPSET Solutions s.r.o.

Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za rok 2015

TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva č.A/1498/11/2008 – aktualizáciu programov za rok 2015

Mesto Galanta, MsÚ Galanta

Doplatok za činnosť SÚ 2014

Orange Slovensko, a.s.

Telekomunikačné služby (mobil)

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

Zbierka zákonov SR, ročník 2014 – vyúčtovanie

SOZA

autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel

SOZA

autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Zodpovednosť fyzických a právnických osôb

KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s

Miliónové poistenie osôb UA

Peter Jurík – LISA

za výrobu internetovej stránky

ILTOVE s.r.o.

za stravu pri príležitosti referenda zo dňa 7.2.2015

ZVS, a.s.

vodné a stočné