Faktúry 2015 – Stránka 12 – Obec Mostová

Faktúry 2015

FriTom International spol. s.r.o.

TERRA Hírújság na rok 2015
Hodnota: 121 €

Orange Slovensko, a.s.

telekomunikačné služby
Hodnota: 16,06 €

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia
Hodnota: 87,66 €

KEREKTÓ T.K.O. s.r.o.

za uloženie TKO
Hodnota: 1286,28 €

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia
Hodnota: 44,83 €

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia
Hodnota: 187,66€

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia
Hodnota: 1528,82 €

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

Verejnoprospešné služby, p.o.

za manipuláciu a odvoz odpadu za mesiac 12/201

ILTOVE s.r.o.

obedy pre dôchodcov v mesiaci 12/2014

ZSE ENERGIA, a.s.

Vyúčtovacia faktúra / Elektrická energia

ZSE ENERGIA, a.s.

Vyúčtovacia faktúra / Elektrická energia

Mesto Galanta, MsÚ Galanta

náklady na činnosť SÚ I. Q/2015

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

PAVLI s.r.o.

Osobný počítač HP+monitor

1 10 11 12