Faktúry 2015 – Stránka 2 – Obec Mostová

Faktúry 2015

SPP, a.s.

zemný plyn

Viktor Morovič – DOM SERVIS

dodávku a montáž zabezpečovacieho systému/prevádzkareň

ELKUBIX s.r.o.

za opravu el. sporáka / Školská jedáleň

ELKUBIX s.r.o.

za opravu kuchynského robota / Školská jedáleň

ELKUBIX s.r.o.

za opravu el. kotla / školská jedáleň

Margita Turčeková – TM PROJEKT

za inžiniersku a sprostredkovateľskú činnosť/Židovský cintorín

ESET, spol. s.r.o.

Vernostná licencia pre PC na 2 roky

SLOVNAFT, a.s.

TEMPO PLUS DIESEL

SLOVNAFT, a.s.

TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL

Orange Slovensko, a.s.

telekomunikačné služby

Odpadový hospodár s.r.o.

na Vzorové dokumenty pre obce-vrátane VZN o odpadoch

JOZEF KOCZMAN zámočník

za výrobu dopravného zariadenia-zábradlia

Petit Press, a.s.

za inzerciu – ÚJ SZÓ

Ing. Búss Ladislav

za technickú pomoc pri vypracovaní časti“Výkaz výmer a predbežný rozpočet“pre stavbu“Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“

ZVS, a.s.

vodné a stočné

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola požiarnej ochrany

Školné za základnú prípravu členov HJ, za vykonanie záverečných skúšok

Slovak Telekom, a.s.

Telekomunikačné služby

Czajlik Zsolt-CZS-RIVAL

PNEU R14 MATADOR 4ks/FABIA

Verejnoprospešné služby, p.o.

za manipuláciu a odvoz odpadu za mesiac október 2015

Poradca s.r.o.

ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015

Poradca s.r.o.

„1000 RIEŠENÍ“ – ročník

Poradca s.r.o.

„Dane, Účtovníctvo – vzory a prípady – ročník

Poradca s.r.o.

„Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále“ – ročník

Poradca s.r.o.

PaM-Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále – ročník

Odpadová s.r.o.

služby odpadového hospodárstva

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

SLOVNAFT, a.s.

TEMPO PLUS DIESEL

ELKUBIX s.r.o.

za opravu ohrievača-zásobníka vody/KD

ILTOVE s.r.o.

obedy pre dôchdcov v mesiaci 10/2015

SPP, a.s.

zemný plyn