Faktúry 2015 – Stránka 4 – Obec Mostová

Faktúry 2015

SITA Slovensko, a.s.

Separovaný zber

Odpadová s.r.o.

služby odpadového hospodárstva

ILTOVE s.r.o.

obedy pre dôchodcov v mesiaci 09/2015

Eugen Fellinger

za dodávku materiálu na kanalizáciu, prečistenie kanalizácie, oprava

SPP, a.s.

zemný plyn

Ing. Milan Foltín SFWF

Základný kurz – obsluha ručnej motorovej reťazovej píly inej činnosti, Rozšírovacie školenie – obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva -DHZ

Gemini Group s.r.o.

za vypracovanie projektu „Zateplenie budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia“

SLOVNAFT, a.s.

Palivo, DN-SK 15

Peter Jurík – LISA

za výrobu obecnej webstránky maďarskej verzie

Miestna akčné skupina DUDVÁH

za vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Slovak Telekom, a.s.

telekomunikačné služby

KEREKTÓ T.K.O. s.r.o.

za uloženie zmesového komunálneho odpadu

Nakladatelství FORUM s.r.o.

Seminár „Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom bez súdnych sporov

VIAPRO s.r.o.

Zrkadlo dopravné (2ks)

SLOVNAFT, a.s.

TEMPO PLUS 95

DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o.

elektroinštalačný materiál

Slovak Telekom, a.s.

telekomunikačné služby

ZSVS, a.s.

vodné a stočné

ILTOVE s.r.o.

obedy pre dôchodcov v mesiaci 08/2015

VF Project & Marketing s.r.o.

spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy Citizenship EACEA

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.

Pravidelná platba za obdobie 2015/09

SLOVNAFT, a.s.

TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL

EUROPROJECT & TENDER s.r.o.

3. následná monitorovacia správa “ Rekonštrukcia budov ZŠ s MŠ s VJM“

Odpadová s.r.o.

služby odpadového hospodárstva

Margita Turčeková – TM PROJEKT

za vypracovanie dokumentácie a projektu stavby : Zateplenie strechy zdravotníckeho a sociálneho zaradenia

StavInvent s.r.o.

Vypracovanie tepelno-technického posúdenia pre zateplenie budovy zdravotníckeho a sociálneho zaradenia

Margita Turčeková – TM PROJEKT

za vypracovanie dokumentácie a projektu stavby: Zameranie skutkového stavu budovy so súp. č. 138

SITA Slovensko, a.s.

Separovaný zber

Ing. Peter Turček

za vypracovanie dokumentácie a projektu : Zateplenie obvodového plášťa súp. č. 138

ABAMET s.r.o.

Šatníková lavica, Kovová šatníková skriňa, skladovacia skriňa

Generali Poisťovňa, a.s.

Poistenie nehnuteľnosti

Generali Poisťovňa, a.s.

Poistenie nehnuteľnosti

Robert Vincze-Robi elektro

Oprava miestneho rozhlasu

SPP, a.s.

zemný plyn