Faktúry 2015 – Stránka 5 – Obec Mostová

Faktúry 2015

Margita Turčeková – TM PROJEKT

za inžiniersku činnosť: Zateplenie zdravotníckeho a sociálneho zariadenia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

Tibor Baranyai – SHR

za výkopové práce pri výstavbe osvetlenia v miestnom cintoríne

Slovak Telekom, a.s.

Telekomunikačné služby

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

Zbierka zákonov SR, ročník 2015-4.preddavok

AB 3 s.r.o.

cement, zatr. dlažba

Súkromná stredná odborná škola s VJM

Preprava osôb(dôchodcovia) Dunajská Streda

Súkromná stredná odborná škola s VJM

Preprava osôb(dôchodcovia) Veľký Meder

STAVEBNINY plus s.r.o.

požič. nár. Búr. kladivo, špic špicatý

Orange Slovensko, a.s.

telekomunikačné služby

STAVEBNINY PLUS s.r.o.

Časť kúpnej ceny/ za predmet kúpy”Prestavba MŠ na 16 b.j. – Bytový dom 12 b.j.”

STAVEBNINY PLUS s.r.o.

Časť kúpnej ceny/ za predmet kúpy”Prestavba MŠ na 16 b.j. – Bytový dom 12 b.j.”

STAVEBNINY plus s.r.o.

Časť kúpnej ceny/ za predmet kúpy“Prestavba MŠ na 16 b.j. – Bytový dom 12 b.j.“

OPÁL PETER

Oprava plyn.kotla Protherm Rys /Náj.byty

SLOVNAFT,a.s.

TEMPO PLUS DIESEL

AGROVOK-SERVIS, s.r.o.

Čelné sklo (škodová udalosť)

Fermo s.r.o.

Preprava osôb – Bikal

Ferenc KLEČ – KF – ZTECH

Olej B-S SAE, Motor B-S Quantum, Ložisko

ZVS, a.s.

vodné a stočné

KEREKTÓ T.K.O. s.r.o.

za uloženie TKO

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

Slovak Telekom, a.s.

telekomunikačné služby

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Drevený lopár + gravír

Odpadová s.r.o.

služby odpadového hospodárstva

Verejnoprospešné služby, p.o.

za manipuláciu a odvoz odpadu za mesiac júl 2015

ZSE Energia, a.s.

Elektrická energia

SITA Slovensko, a.s.

Separovaný zber

OTOSOUND-OTTO LENCSÉS

za prenájom zvukovej a svetelnej techniky / obecný deň

SLOVNAFT, a.s.

TEMP PLUS 95

ILTOVE, s.r.o.

obedy pre dôchodcov v mesiaci 07/2015

TOI TOI & DIXI s.r.o.

Toaletná kabína – prenájom