Faktúry 2016 – Stránka 3 – Obec Mostová

Faktúry 2016

ZSE, a.s.

Elektrická energia.

ZSE, a.s.

Elektrická energia.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Zbierka zákonov – 3. preddavok.

Slovnaft, a.s.

Tempo plus 95, Tempo plus diesel.

Slovak Telekom, a.s.

Služby pevnej siete.

ZSE, a.s

Spotreba elektrickej energie.

Slovnaft a.s.

TEMPO plus 95.

Róbert Vincze- Robi elektro

Oprava – rozšírenie miestneho rozhlasu.

TheraComm s. r. o.

Podklady pre Úrad pre reg. frekv. spekt.

TOPSET Solutions s.r.o.

Registratúra – inšt.

ZSE, a.s.

Spotreba elektrickej energie.

ZSE, a.s.

Spotreba elektrickej energie.

ZSE, a.s.

Spotreba elektrickej energie.

ZSE, a.s.

Spotreba elektrickej energie.

ZSE, a.s.

Spotreba elektrickej energie.

Odpadová s.r.o.

Služby odpadového hospodárstva.

ILTOVE s.r.o.

Obedy pre dôchodcov 04/2016.

ENVI-Geos s.r.o. Nitra

Služby odpadového hospodárstva.

SPP, a.s.

Odber zemného plynu 5/2016

CBS spol. s r.o.

Kniha Dolné Považie z neba.

Róbert Nagy

Čistenie kanalizačného systému.

PAVLI s.r.o.

PC, inštalácia, upgrade WinPAM a WINIBEU, inštalácia pokladne

František Nágel

Dodávka a lepenie PVC, vchod č. 1

SLOVNAFT,a.s.

TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL

Orange Slovensko, a.s.

Mesačný poplatok

MEVA-SK, s.r.o.

Plastový kôš zelený – 10 ks, stĺpik – 10ks

Štefan Bondor

Vykonané služby (podľa zoznamu v prílohe)

TOPSET Solutions s.r.o.

Program  WinCITY Registratúra

ZVS, a.s. Nitra

vodné, stočné

ZVS, a.s. Nitra

vodné, stočné

Slovak Telekom, a.s.

telekomunikačné služby

ZVS, a.s.

vodné , stočné

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

MORAN, s.r.o.

nádrž 1000l