Faktúry 2016 – Stránka 4 – Obec Mostová

Faktúry 2016

Nágel František

dodávka a lepenie PVC

Nágel František

dodávka a lepenie PVC

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

ZSE Energia, a.s.

elektrická energia

V.A.J.A.K., s.r.o. Trnava

školenie „vodný zákon“

Edu Work, s.r.o.

prenosná ozvučovacia zostava

DHD Group, s.r.o.

vytrhávanie koreňov

ZSE, a.s.

elektrická energia

ZSE, a.s.

elektrická energia

ZSE, a.s.

elektrická energia

Odpadová s.r.o.

odvoz odpadu

otpbanka

potvrdenie pre audit

Ladislav Bús

odborná činnosť vo VO

ENVI-GEOS Nitra

odvoz odpadu

Slovak Telekom, a.s.

telekomunikačné služby

ILTOVE, s.r.o.

obedy pre dôchodcov 03/2016

NEPA Business Solutions

kopírovanie ČB,F

SPP, a.s.

zemný plyn

B2Bpartner s.r.o.

konferenčné stoličky

ZVS, a.s. Nitra

mesačné preddavky za vodné

Slovak Telekom, a.s.

telekomunikačné služby

SLOVGRAM

paušál pre verejné produkcie

Orange Slovensko,a.s.

telekomunikačné služby

MZS – STAV s.r.o.

murárske práce

Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT

tlač „Mostovský spravodajca“

Jozef Šmrhola-OLYMP

darčekové predmety

Marafkó Peter

maliarske práce OcÚ

Marafkó Peter

maliarske práce ZS

ELKUBIX, s.r.o.

oprava el.zariadenia ZS Mostová

ILTOVE s.r.o.

voľby 2016 – strava

ELKUBIX, s.r.o.

montáž svietidla