Kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. sv. vojny – Obec Mostová

Kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. sv. vojny