Kúpna zmluva č. 211/2016 zo dňa 02.02.2016 – MUDr. Ladislav Fenes a manž. Mgr. Evelína Fenesová – Obec Mostová

Kúpna zmluva č. 211/2016 zo dňa 02.02.2016 – MUDr. Ladislav Fenes a manž. Mgr. Evelína Fenesová