Ladislav Bús – Obec Mostová

Ladislav Bús

odborná činnosť vo VO