Mgr.Roman Dubnička – PSPL

meranie verejného osvetlenia