Bezplatné právne poradenstvo – Obec Mostová

Bezplatné právne poradenstvo

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s JUDr.
Petrom Peružekom sa uskutoční dňa 29.01.2020 v čase od 16,00 tej hod.
do 17,30 hod. na Obecnom úrade v Mostovej