Octigon, a.s. – Obec Mostová

Octigon, a.s.

za vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu“Modernizácia verejného osvetlenia“