Odovzdávanie protipovodňového vozíka – Obec Mostová

Odovzdávanie protipovodňového vozíka

VEGA TV:

 


RTV KREA: