Uznesenie vlády SR č. 645 z 13.10. 2020 – Obec Mostová

Uznesenie vlády SR č. 645 z 13.10. 2020