Úvod ZŠ s MŠ s VJM - foto Príprava na streleckú súťaž – 2015

Príprava na streleckú súťaž – 2015