Úvod Úvod

Úvod

Aktuality

video

Margitkina stovka

Ku gratuláciám celej rodiny sa pripojili aj obyvatelia Mostovej v zastúpení starostu a priateľov oslávenkyne. Viac vo videu z vysielania Tv Vega.
video

Plameň v Mostovej

video

Obecné dni 2019

video

Veľká pomoc

Podujatia

Úradné dokumenty