Verejnoprospešné služby, p.o. – Obec Mostová

Verejnoprospešné služby, p.o.

za manipuláciu a odvoz odpadu za mesiac november 2015