Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.02.2016 – MUDr. Ružena Záhončíková – Obec Mostová

Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.02.2016 – MUDr. Ružena Záhončíková