Úvod Zmluvy 2015

Zmluvy 2015

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo č. R-SK 516/2015

Obec Bikal

Darovacia zmluva č. 1236/2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva o dodávke vody z vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

NEPA Business Solutions Slovakia s.r.o.

Zmluva o nájme kopírovacieho stroja/multifunkčného zariadenia

Nájomná zmluva č.1161-012/2015

Nájomná zmluva č.1161-012/2015 – Helena Kabatiarová